Monthly Archives: Maj 2011

Grupa dorosłych dzieci alkoholików nie jest jednorodna

W żadnej z powszechnie uznawanych klasyfikacji zaburzeń psychicznych nie ma opisanego syndromu DDA. Natura problemów części dorosłych dzieci alkoholików wiąże się z zaburzeniami Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzeniami nerwicowymi lub osobowościowymi. Należy jednak pamiętać że dorosłe dzieci alkoholików nie stanowią jednorodnej grupy.

  1. Podgrupa dobrze przystosowanych DDA
  2. Podgrupa przejawiająca słabe lub umiarkowane trudości przystosowawcze
  3. Podgrupa DDA źle przystosowana z współwystępującymi zaburzeniam psychicznymi Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized