nowy adres bloga

Strona została przeniesiona na nowy adres i kolejne wpisy znajdziesz na  http://DDAinspiracje.pl/

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Grupa dorosłych dzieci alkoholików nie jest jednorodna

W żadnej z powszechnie uznawanych klasyfikacji zaburzeń psychicznych nie ma opisanego syndromu DDA. Natura problemów części dorosłych dzieci alkoholików wiąże się z zaburzeniami Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzeniami nerwicowymi lub osobowościowymi. Należy jednak pamiętać że dorosłe dzieci alkoholików nie stanowią jednorodnej grupy.

 1. Podgrupa dobrze przystosowanych DDA
 2. Podgrupa przejawiająca słabe lub umiarkowane trudości przystosowawcze
 3. Podgrupa DDA źle przystosowana z współwystępującymi zaburzeniam psychicznymi Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

DDA – trauma traumie nierówna…

Podczas terapii DDA  należy pamiętać, że chociaż  Dorosłe Dzieci Alkoholików mają wiele wspólnych doświadczeń związanych ze wzrastaniem w alkoholowym domu, to jednak głębokość ich problemów jest różna. Tłumaczy to dlaczego dla części pacjentów wystarczająca jest typowa terapia dla DDA, natomiast  inni nie mogą na niej poprzestać i potrzebują terapii pogłębionej i długoterminowej . Warto zdawać sobie sprawę z tego, że  są DDA u których wytworzył się Zespół Stresu Pourazowego a są tacy  u których dodatkowo doszło jeszcze do zaburzeń osobowości, co wymaga  zdecydowanie dłuższego leczenia. Również same zaburzenia osobowości mogą przebiegać od form łagodnych do głębokich.

Pojęcie DDA z jednej strony ułatwia więc nazwanie problemu, ułatwia znalezienie terapii adresowanej dla DDA  i odnalezienie się we wspólnocie osób z podobną historią życiową.  Z drugiej strony pojęcie DDA może być niewystarczające i prowadzić do nadmiernych uproszczeń Czytaj dalej

2 Komentarze

Filed under Uncategorized

DDA – Maskotka

 • MASKOTKA
 • W większości przypadków „maskotką” jest najmłodsze dziecko.
 • Maskotki są najbardziej okłamywane. Nawet w zdrowych rodzinach rozpieszcza się najmłodsze dzieci; chroni się je przed brutalnymi realiami życia. W rodzinach alkoholowych jest to jednaka dużo głębsze. Członkowie rodziny nie informują maskotek o ważnych sprawach, zatajają je, podają do wiadomości nieprawdziwe informacje. Maskotka wie, że coś w jej rodzinie nie gra i to bardzo, a wszyscy to ukrywają· W efekcie, wiele maskotek boi się, że zwariowały; uczą się nie dowierzać własnemu doświadczeniu. Czytaj dalej

2 Komentarze

Filed under Uncategorized

DDA – Zagubione Dziecko

 • ZAGUBIONE DZIECKO ( bierny akceptant / bierny manipulator)
 • Na ogół nie jest to dziecko ani najstarsze ani najmłodsze
 • Aby ulżyć innym członkom rodziny, akceptuje to, że nikt na nie nie zważa. Znajduje się na marginesie rodziny i nie ma wielu oczekiwań.
 • Smutek, niepewność lęk. Dominuje wszechogarniające poczucie osobistego niespełnienia, życia na marginesie.
 • Większość ucieka w świat fantazji i ich towarzyszami stają się wyimaginowani przyjaciele. W tym świecie są bezpieczni, pewni i panują nad wszystkim.
 • Często symulują chorobę, by uniknąć pójścia do szkoły lub innych potencjalnie stresujących sytuacji.  Rzadko zgłaszają się same do odpowiedzi.
 • Brak szczególnych osiągnięć. Czytaj dalej

3 Komentarze

Filed under Uncategorized

DDA – Buntownik

 • Wykorzystują gniew jako skuteczne narzędzie, umożliwiające im przetrwanie. Tę postawę niosą przez całe życie. Wrogość, gwałtowność i terror fizyczny na ogół przynoszą oczekiwane skutki.
 • Często jest to drugie w kolejności dziecko w rodzinie. Przyszło na świat w sytuacji, gdy uwaga i energia wszystkich członków rodziny były skupione na osobie dotkniętej nałogiem, cały ciężar spoczywał na barkach „życzliwego” a pierwsze miejsce na scenie było zarezerwowane dla „bohatera”.
 • Buntownik wolałby być bohaterem, ale jest zmuszony poszukać sobie innej roli. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

DDA – Bohater

Role DDA

DDA wchodzą w kilka ról. W pewnym okresie życia lub w całym życiu jedna z nich może być wiodąca. Zazwyczaj jednak DDA w różnych okresach funkcjonuje w różnych rolach, dostosowując się do potrzeb systemu.

 • BOHATEROWIE ( typ odpowiedzialny, typ pojednawczy)
 • Osoby ciepłe, wrażliwe, sympatyczne, dbające o potrzeby wszystkich wokół
 • Nie potrafią odmówić pomocy
 • Nie uznają, że posiadanie ograniczeń jest normalną ludzką cechą
 • BOHATEROWIE ODPOWIEDZIALNI
 • Na ogół jest to najstarsze dziecko w rodzinie. Pozostałe dzieci oczekują, że będzie im przewodził a dorośli chwalą jego zachowanie.
 • Kiedy mama i tata nie są w stanie wypełniać swoje role, „bohater” dba o to, by pozostałe dzieci odrobiły lekcje, następnie prowadzi je do sypialni, każe im założyć pidżamę i iść spać. Bohater też pociesza rodzeństwo i zapewnia je, że wszystko będzie dobrze – gdy w tle słychać bójkę i odgłosy tłuczonego szkła.
 • Ułatwia życie rodzicom i dlatego osoba uzależniona może oddać się piciu a współuzależniony może poświęcić swój czas osobie alkoholika. Dziećmi i domem zajmuje się bowiem bohater.
 • Uczy się polegać całkowicie na sobie, ponieważ nie może oprzeć się na dorosłych. Motto: „Jeśli chcesz, by coś zostało zrobione, zrób to sam”.
 • Marzy o tym, by jak najszybciej odejść z domu.
 • Cele krótkoterminowe, osiągalne – w ten sposób uzyskuje poczucie spełnienia.
 • Człowiek czynu, którego życie naznaczone jest działaniem. Osiąga w życiu sukcesy, ale zawsze ma poczucie, że to jeszcze nie to i że stać go na więcej.
 • Czasami jest to nałogowiec w dążeniu do bycia najlepszym.
 • Nigdy nie odmawia, nie potrafi ustawić realnych granic. Wciąż jest zajęty i przepracowany.
 • Poczucie winy, syndrom „ocalałego z katastrofy”; u niektórych bohaterów przybiera to formę depresji. Wraz z rozpoczęciem niezależnego życia, wielu bohater ów zaczyna prześladować lęk, że ich sukces jest oznaką niewrażliwości na pozostałych członków, pozostających nadal w sidłach choroby. W rezultacie czasami wracają do swych rodzin i jeszcze raz próbują „poukładać sprawy”. Czytaj dalej

5 Komentarzy

Filed under Uncategorized